Упражнения: Спряжение глаголов в настоящем времени (часть 1)

Это первая часть упражнений на закрепление темы «Спряжение глаголов в настоящем времени». Для повторения теоретического материала рекомендуем использовать таблицу спряжений глаголов.

Пожалуйста, при выполнении упражнений:

 1. используйте словацкую раскладку клавиатуры, с символами ú, é, á, č и т.д.;
 2. не забывайте о законе ритмического чередования длительности гласных;
 3. учитывайте, что грамматические лица в этих упражнениях расположены не в стандартном порядке (я/ты/он,она,оно/мы/вы/они), а вразброс, потому что именно так они используются в реальных ситуациях.

Mať – иметь

 • On/ona/ono
 • Ty
 • Ony/oni
 • My
 • Ja
 • Vy

Chytať – хватать (руками)

 • Ja
 • Vy
 • Ony/oni
 • Ty
 • On/ona/ono
 • My

Volať – звать

 • Ony/oni
 • My
 • Ty
 • Vy
 • Ja
 • On/ona/ono

Čítať – читать

 • Vy
 • Ty
 • On/ona/ono
 • My
 • Ja
 • Ony/oni

Chýbať – отсутствовать, не хватать

 • My
 • Ony/oni
 • Vy
 • Ja
 • On/ona/ono
 • Ty

Hrať – играть

 • On/ona/ono
 • Ony/oni
 • My
 • Vy
 • Ja
 • Ty

Dúfať – надеяться

 • Ty
 • On/ona/ono
 • Ja
 • Vy
 • My
 • Ony/oni

Rozprávať – рассказывать

 • Ty
 • Ja
 • On/ona/ono
 • My
 • Ony/oni
 • Vy

Čmárať – марать

 • Vy
 • On/ona/ono
 • My
 • Ty
 • Ja
 • Ony/oni

Chovať – разводить (животных)

 • Ty
 • My
 • Ony/oni
 • Ja
 • On/ona/ono
 • Vy

Nádejať sa – надеяться

 • Vy
 • Ja
 • Ty
 • Ony/oni
 • My
 • On/ona/ono

Písať – писать

 • Ty
 • Vy
 • Ony/oni
 • On/ona/ono
 • Ja
 • My

Česať – чесать

 • Ty
 • Vy
 • My
 • Ony/oni
 • Ja
 • On/ona/ono

Hýbať – двигать

 • Ja
 • My
 • On/ona/ono
 • Ony/oni
 • Vy
 • Ty

Hádzať – бросать

 • Ty
 • Ja
 • My
 • On/ona/ono
 • Vy
 • Ony/oni

Plakať – плакать

 • On/ona/ono
 • Ony/oni
 • Vy
 • Ty
 • My
 • Ja

Klamať – лгать

 • Ja
 • Ony/oni
 • Ty
 • Vy
 • My
 • On/ona/ono

Kopať – копать

 • On/ona/ono
 • My
 • Ony/oni
 • Ja
 • Ty
 • Vy

Revať – реветь

 • On/ona/ono
 • My
 • Vy
 • Ja
 • Ty
 • Ony/oni

Kričať – кричать

 • Ty
 • Ony/oni
 • On/ona/ono
 • Vy
 • My
 • Ja

Bežať – бежать

 • Ony/oni
 • Ja
 • Vy
 • Ty
 • My
 • On/ona/ono

Ležať – лежать

 • Vy
 • On/ona/ono
 • Ja
 • Ony/oni
 • Ty
 • My

Skloňovanie vzor srdce

N

srdc‑e, pol‑e

srdc‑ia, pol‑ia

G

srdc‑a, poľ‑a

sŕdc‑0, pol‑í

D

srdc‑u, poľ‑u

srdc‑iam, pol‑iam

A

srdc‑e, pol‑e

srdc‑ia, pol‑ia

L

o srdc‑i, o pol‑i

o srdc‑iach, o pol‑iach

I

srdc‑om, poľ‑om

srdc‑ami, poľ‑ami

Podľa vzoru srdce sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na ‑e. Patria sem:

 • zdrobneniny na ‑ce, napr.: slovce (slovo + ce), drievce (drevo + ce);
 • nezdrobňujúce slová zakončené na ‑ce, napr.: brdce, slnce (sln + ce), srdce;
 • slová zakončené na ‑ište, napr.: učilište, Hradište. Sem patria aj inoslovanské názvy zakončené na ‑e, napr.: Uherské Hradiště – Uherského Hradišťa, Bjele Polje – Bjelého Polja, Gorodišče – Gorodišča;
 • ostatné slová stredného rodu zakončené na ‑e, napr.: lože, more, oje, pole. Sem patria aj slová ako líce, plece, vrece (Tieto slová zakončené na ‑ce nie sú vytvorené príponou ‑ce, ale zo slovotvorného hľadiska majú tvar koreň + e, napr.: líc + e.);
 • zodpovedajúce pomnožné podstatné mená, napr.: dvercia, pľúca, prsia, Hlivištia.

Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Skloňovanie vzor dub

N

dub

dub‑y*

G

dub‑a

Pozri samostatný článok o príponách genitívu ‑a/‑u.

dub‑ov

D

dub‑u

dub‑om

A

dub

dub‑y

L

o dub‑e*

Lokál jednotného čísla a nominatív množného čísla slov zakončených na ‑r a ‑l sa rozoberajú v samostatnom článku.

o dub‑och

I

dub‑om

dub‑mi

Pozri samostatný článok o inštrumentáli množného čísla vzorov chlap, dub, stroj.

Podľa vzoru dub sa skloňujú

 • neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na tvrdé a obojaké spoluhlásky (d, t, n, l, k, g, h, ch; p, b, m, f, v, s, z, r), napr.: sud, prst, zvon, uzol, potok, krk, glg, breh, mech, snop, kozub, strom, húf, kov, nos, voz, dvor,
 • zodpovedajúce pomnožné podstatné mená, napr.: anály, dostihy, fašiangy, Kúty, preteky, zálety, zápisky, zásnuby,
 • latinské a grécke podstatné mená zakončené na ‑us, ‑os, ‑es, napr.: hádes – hádesu/hádu, kapitalizmus – kapitalizmu, kozmos – kozmu, nimbus – nimbu, nónius – nónia, rádius – rádiusa/rádia, Sírius – Síriusa/Síria, rytmus – rytmu, úzus – úzu. Tieto prípony sa neodsúvajú
  • pri rozšírených podstatných menách, napr.: bambus – bambusu/bambusa, cirkus — cirkusu, hubertus – hubertusa/hubertusu, Lesbos – Lesbosu, Rodos – Rodosu, trolejbus – trolejbusu/trolejbusa, turnus – turnusu,
  • pri niektorých odborných termínoch, napr.: epos – eposu, fókus – fókusu, kolos – kolosa, papyrus – papyrusu, pátos – pátosu, týfus – týfusu, vírus — vírusu,
  • v litovských, lotyšských a iných podobných menách na -is, -ys, -us, napr.: Soldus – v Solduse, Vilnius – vo Vilniuse, Žarkamys – v Žarkamyse.

Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Словацкий рукопиcный алфавит – Slovenská písaná abeceda

Рукописное написание в словацком языке может немного отличаться от рукописного написания букв иностранного языка, который вы учили в школе.

Поэтому представляем таблицу рукописного написания букв словацкого алфавита (щёлкните по картинке, чтобы увидеть её в полном размере):

Словацкий рукопиcный алфавит – Slovenská písaná abeceda

Skloňovanie vzor ulica

N ulic‑a, baň‑a – vzorový variant ulic‑e, ban‑e
G ulic‑e, ban‑e ulíc‑0, ban‑í
D ulic‑i, ban‑i ulic‑iam, ban‑iam
A ulic‑u, baň‑u ulic‑e, ban‑e
L o ulic‑i, ban‑i o ulic‑iach, ban‑iach
I ulic‑ou, baň‑ou ulic‑ami, baň‑ami

Poznámka: po článku nasleduje vyhľadávanie tvaru genitívu množného čísla podľa nominatívu jednotného čísla.

Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Skloňovanie vzor kosť

N kosť kost‑i
G kost‑i kost‑í
D kost‑i kost‑iam
A kosť kost‑i
L o kost‑i o kost‑iach
I kosť‑ou kosť‑ami

Podľa vzoru kosť sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na

 • c, napr.: noc – noci, výnimky: obec – obce, pec – pece,
 • s, napr.: hus – husi. Sem patrí aj slovo Ves – Vsi, ktoré sa už vyskytuje len v názvoch, napr.: Spišská Nová Ves – Spišskej Novej Vsi,
 • v, napr.: obuv – obuvi. Sem patrí aj časť českých miestnych názvov ženského rodu – aj v slovenčine sú ženského rodu, napr.: Boleslav – Boleslavi, Břeclav – Břeclavi, Čáslav – Čáslavi, Soběslav – Soběslavi, Vratislav – Vratislavi, Zbraslav – Zbraslavi. Niekedy sa nesprávne vnímajú, akoby boli mužského rodu.
 • p, napr.: otep – otepi,
 • ‑osť, napr.: ľúbosť – ľúbosti. Sem patrí aj pomnožné podstatné meno vnútornosti – vnútorností,
 • -sť, napr.: časť – časti, výnimky: čeľusť – čeľuste, kysť – kyste, päsť – päste,

ďalej

 • slová reč – reči, seč – seči, Ľuboreč – Ľuboreči, meď – medi, beľ – beli, soľ – soli, hluš – hluši, myš – myši, voš – vši, lož – lži,
 • miestne podstatné mená zakončené na ‑šť, napr.: Budapešť – Budapešti. Všeobecné podstatné mená zakončené na ‑šť sa skloňujú podľa vzoru dlaň, napr.: púšť – púšťe,
 • tieto slová zakončené na ‑r: jar – jari, Sibír – Sibíri, zver – zveri,
 • tieto slová zakončené na ‑ť: chuť – chuti, ortuť – ortuti, pleť – pleti, rukoväť – rukoväti, smeť – smeti, smrť – smrti, sneť – sneti, spleť – spleti, svojeť – svojeti.

Podstatné meno pamäť sa skloňuje takto:

N pamäť (ľudské) pamäti;
(počítačové) pamäte
G (ľudskej) pamäti;

(počítačovej) pamäte

pamätí
D pamäti pamätiam
A pamäť (ľudské) pamäti;
(počítačové) pamäte
L o pamäti o pamätiach
I pamäťou pamäťami

Skloňovanie slov hrsť; hneď, tvár, myseľ a raž pozri vo vzore dlaň.

V prípone ‑ev je pohyblivé e, napr.: cirkev – cirkvi, reďkev – reďkvi. Pohyblivé e/o je aj pri niektorých iných slovách, napr.: česť – cti (z pôvodného čsti), lesť – lesti/ľsti (častejší je tvar lesti), voš – vši, lož – lži, Ves – Vsi.

Slovo nepamäť sa používa len v ustálenej konštrukcii od nepamäti. Slovo počesť sa používa len v ustálenej konštrukcii na počesť (na poctu).

Slovo cirkev má v datíve a v lokáli množného čísla nepravidelné prípony ‑ám, ‑ách: cirkvám, o cirkvách.

V inštrumentáli množného čísla je vždy prípona -ami, napr.: vecami – vecmi.

Vzor kosť ustupuje. Mnohé slová z neho prechádzajú do produktívneho vzoru dlaň. Úplne prešlo napr. slovo mlaď, čiastočne napr. slovo myseľ. Niektoré slová sa menia na podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku, napr.: mrkev, ktoré dnes má tvar mrkva.

Stiahnúť PDF: Vzor kosť

Zdroje: Morfológia slovenského jazyka 1966, Slovenské slovníky SAV, internet

Autor: Peter Hukel

Skloňovanie vzoru dlaň – Склонение существительных типа "dlaň"

Skloňovanie vzoru dlaň:

N dlaň dlan‑e
G dlan‑e dlan‑í
D dlan‑i dlan‑iam
A dlaň dlan‑e
L o dlan‑i o dlan‑iach
I dlaň‑ou dlaň‑ami

Podľa vzoru dlaň sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na

 • ň, napr.:báseň – básne,
 • č, napr.: tlač – tlače, výnimky: reč – reči, seč – seči,
 • ž, napr.: bandáž – bandáže, výnimka: lož – lži,
 • ľ, napr.: byľ – byle, výnimky: beľ – beli, soľ – soli,
 • ď, napr.: piaď – piade, výnimka: meď – medi,
 • j, napr.: nádej – nádeje,
 • š, napr.: faloš – falše, výnimky: myši – myši, voš – vši,
 • m, napr.: zem – zeme,
 • z, napr.: haluz – haluze,
 • dz, napr.: mosadz – mosadze,

ďalej

 • všeobecné podstatné mená na ‑šť, napr.: púšť – púšte. Vlastné podstatné mená zakončené na šť sa skloňujú podľa vzoru kosť, napr.: Budapešť – Budapešti,
 • cudzie slová na -x; napr.: prax – praxe,
 • pomnožné podstatné mená Lednické Rovne – Lednických Rovní, Stráne – Strání,
 • tieto podstatné mená na ‑r: kader – kadere, neter – netere, šír – šíre,
 • tieto podstatné mená na ‑ť: činovať – činovate, drobäť – drobäte, droboť – drobote, hať – hate, hrochoť – hrochote, Hrochoť – Hrochote, inovať – inovate, labuť – labute, niť – nite, obeť – obete, paruť – parute, pažiť, pečať – pečate, perepúť – perepúte, perleť – perlete, peruť – perute, pípeť – pípete, plť – plte, postať – postate, prť – prte, púť – púte, sieť – siete, sihoť – sihote, stať – state, štvrť – štvrte, trať – trate, úvrať – úvrate, vňať – vňate, záhať – záhate, žlť – žlte,
 • slová obec – obce, pec – pece, čeľusť – čeľuste, kysť – kyste, päsť – päste, Provence – Provence.

Slová myseľ – mysle/mysli, tvár – tváre/tvári, hneď – hnede/hnedi, raž – raže/ raži sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru dlaň aj kosť a v množnom len podľa vzoru dlaň, teda nasledovne:

N myseľ mysle
G mysle/mysli myslí
D mysli mysliam
A myseľ mysle
L o mysli o mysliach
I mysľou mysľami

Slovo hrsť sa skloňuje takto:

N hrsť hrste
G hrsti hrstí
D hrsti hrstiam
A hrsť hrste
L o hrsti o hrstiach
I hrsťou hrsťami

Do vzoru dlaň prenikajú slová zo vzoru kosť a vznikajú aj nové slovotvornými príponami

 • ‑áreň, napr.: obrazáreň,
 • ‑iareň, napr.: kaviareň,
 • ‑izeň, napr.: dedovizeň,
 • ‑eň, napr.: hlaveň,
 • ‑ež, napr.: mätež,
 • ‑ač, napr.: junač.

Dnes sú najproduktívnejšie prípony ‑áreň a ‑iareň.

Pri skloňovaní je pohyblivé o v slove faloš – falše a pohyblivé e v slovách s príponami

 • ‑áreň, napr.: dreváreň – drevárne,
 • ‑iareň, napr.: kaviareň – kaviarne,
 • ‑eň, napr.: báseň – básne,
 • ‑izeň, napr.: podobizeň – podobizne.

 

Pohyblivé e je aj v niektorých iných slovách, napr.: osuheľ – osuhle, siheľ – sihle, myseľ – mysle/mysli.

 

Pádová prípona ‑í v genitíve množného čísla sa po predchádzajúcej dlhej slabike neskracuje, napr.: pieseň – piesní.

V datíve a lokáli množného čísla sa však rytmický zákon zachováva, napr.: pieseň – pieam – o pieach.

Slová zakončené na ‑j majú v datíve a lokáli množného čísla krátke prípony, napr.: koľaj – koľajam – o koľajach.

Slovo kader má datíve a lokáli množného čísla nepravidelné prípony ‑ám, ‑ách: kaderám – o kaderách.

Slovo roveň sa zachovalo len v ustálených spojeniach v nominatíve, genitíve a akuzatíve jednotného čísla: nie je ti roveň, nieto mu rovne, nemá sebe roveň, postaviť na roveň; Vrana vedľa vrany sadá, každý svoju roveň hľadá.

 

Zdroje: Morfológia slovenského jazyka 1966, Slovenské slovníky SAV

 

Autor: Peter Hukel

Местоимения všetok — весь, všetka — вся, všetko — всё; všetci — все (мужской личный род), všetky — все (все остальные роды)

Местоимения všetok, všetka, všetko используются с неисчисляемыми существительными, то есть с абстрактными существительными, например všetok strach — весь страх, všetka láska — вся любовь, všetko nadšenie — все вдохновение. Вещественными существительными, например všetok materiál — весь материал, všetka zelenina — вся зелень, všetko drevo — все дерево; и существительными выражающими группу исчисляемых существительных, например všetok ľud – весь люд. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Различия между словами kedy и keď

Для начала приводим основные правила использования:
Keď соединяет предложения, действия которых происходят в равном времени: Я люблю, когда идет дождь. – Mám rád, keď prší: Действия mám rád и prší происходят в равном времени.
Kedy соединяет предложения, действия которых происходят в разных временах: Я сказал, когда он придет. – Povedal som, kedy príde: Действия povedal som и príde происходят в разных временах.
Vtedy – keď/тогда – когда: предложения с этой структурой всегда имеют союз keď, независимо от времен: Когда он пришел, я начал читать. – Keď prišiel, začal som čítať: Действия prišiel и začal som čítať происходят в разных временах, но подходят под структуру тогда – когда/vtedy – keď. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Употребление модальных глаголов Mať – musieť

 

 1. Pri rade a kritike v prítomnosti sa používa prítomný podmieňovací spôsob slovesa mať:

Mal by si otvoriť okno, aby sa miestnosť vyvetrala. – Тебе следовало бы открыть окно, чтобы местность проветрилась.
Nemal by si sa opíjať. — Тебе не следовало бы напиваться.

 1. Kritika nejakej udalosti v prítomnosti sa vyjadruje rovnako:

Cez sviatky by obchody nemali byť otvorené. – В течение праздников магазинам не следовало бы быть открытыми.
Naši hokejisti by mali vyhrávať častejšie. — Нашим хоккеистам следовало бы выигрывать чаще.

 1. Radu si pýtame prítomným časom a prítomným podmieňovacím spôsobom slovesa mať:

Čo mám robiť? – Что мне делать?
Ako to mám urobiť? — Как это мне сделать?

Čo by som mal robiť? – Что бы мне следовало сделать?
Ako by som to mal urobiť? — Как это мне следовало бы сделать?

 1. Takéto vety vyjadrujú aj možnosť konať:

Čo robiť? – Что ему делать?
Čo môže robiť? — Что он может сделать?

 1. Niekedy takéto vety vyjadrujú už len nemožnosť konať:
  Čo už teraz, po tom všetkom, urobiť? – Что же теперь, после всего, ему следует сделать?
  Už sa nedá urobiť nič.
 2. Kritika konania v minulosti sa vyjadruje minulým časom slovesa mať:

Mal si aj ty ísť do kina. Film bol výborný. – Следовало и тебе идти в кино, фильм был отличный.

Nemal si vypiť toľko alkoholu. – Тебе не следовало выпить столько алкоголя.

 1. Rovnako sa vyjadruje aj kritika minulej udalosti:

K tomu omylu nikdy nemalo dôjsť. (Ale došlo k nemu.) – Такого заблуждения не должно было быть. (Но было.)

Motory lietadla mali vydržať to zaťaženie. – Моторы самолета должны были выдержать эту нагрузку. (Но не выдержали.)

 1. Neaktuálnu „radu“ do minulosti si pýtame minulým časom slovesa mať:

Čo som mal robiť? – Что я должен был делать?

 1. Takéto vety vyjadrujú aj možnosť konať:

Čo mal/mohol robiť? – Что должен был/мог делать?

 1. Niekedy takéto vety vyjadrujú už len nemožnosť nájsť riešenie situácie:

Čo už vtedy, po tom všetkom, mal urobiť? – Что уже тогда, после всего этого, должен был сделать?

Nič sa nedalo urobiť.

 1. Vlastná vôľa sa vyjadruje slovesom musieť. Používa sa v prítomnom čase:

Film bol výborný. Musíš ho vidieť. – Фильм был отличный. Ты должен его посмотреть.

Musíš mi vrátiť peniaze. – Ты должен мне вернуть деньги.

Nesplnená vlastná vôľa v minulosti sa vyjadruje minulým časom slovesa mať: Film bol výborný. Mal si ho vidieť. – Фильм был отличный. Тебе следовало его посмотреть.

Mal si mi vrátiť peniaze, ktoré som ti požičal, a teraz by si nemal problémy. – Тебе следовало вернуть деньги, которые я тебе одолжил и сейчас бы у тебя не было проблем.

Splnená vlastná vôľa v minulosti sa vyjadruje minulým časom slovesa musieť:

Musel mi vrátiť peniaze. – Должен был вернуть мне деньги.

 1. Potreba sa vyjadruje slovesom musieť alebo niekedy aj slovesom potrebovať. Používa sa v rozličných časoch a spôsoboch:

Musí/Potrebuje veľa študovať. – Должен/Ему нужно много учиться.

Nemusel som ich zoznamovať. – Я недолжен был их знакомить.

Na tej škole by si aj ty bol musel veľa študovať. – В этой школе ты бы тоже должен был много учиться.

Budem ich musieť zoznámiť. – Я буду должен их познакомить.

 1. To, že nás okolnosti nútia niečo urobiť, vyjadrujeme tiež slovesom musieť. Používa sa v rozličných časoch a spôsoboch:

Mužstvo sa muselo zmieriť s prehrou. – Команда должна была смириться с проигрышем.

Musí sa starať o deti. – Должен заботиться о детях.

Polievka už vrie. Musím ísť do kuchyne. – Суп уже кипит. Я должна идти на кухню.

Z objektívnej nevyhnutnosti môžeme vytvoriť aj vlastnú radu so slovesom mať:

Polievka už vrie. Mala by som ísť do kuchyne. (Existuje pochybnosť, či svoju radu poslúchneme.) – Суп уже кипит. Мне бы следовало идти на кухню.  (Существует сомнение, послушаемся ли мы  своего совета.)

 1. Povinnosť sa vyjadruje slovesom mať v prítomnom a minulom čase:

Žiaci sa majú/mali naučiť na ďalšiu hodinu dlhú báseň. – Ученики должны выучить на следующее занятие большое стихотворение. / Ученикам следовало выучить на следующее занятие большое стихотворение.

Také vety môžu obsahovať kritiku:

Študenti sa majú/mali učiť. – Студенты должны учиться, / Студентам следовало учиться.

 Nemajú/Nemali sa vláčiť po baroch. – Недолжны шляться по барам. / Недолжны были шляться по барам.

 1. Neurčitý budúci dej v prítomnosti a minulosti sa vyjadruje prítomným a minulým časom slovesa mať:

Vyrazí/Vyrazil v pondelok a dôjsť v sobotu. Выйдет/вышел в понедельник и дойти должен в субботу.

Existuje pochybnosť, či dôjde. – Существует сомнение, придет ли.

Vyrazil v pondelok a dôjsť mal v sobotu. Вышел в понедельник и должен был дойти в субботу.

Existuje pochybnosť, či došiel. – Существует сомнение, пришёл ли.

 1. Keď sprostredkujeme rozkaz, nariadenie atď., používame sloveso mať:

Volal mi šéf. Máš ísť k nemu. (Riaditeľ: „Povedz mu, aby prišiel.“) – Мне звонил шеф, тебе следует идти к нему. (Директор: «Скажи ему, чтобы пришел.»)

Aj zo sprostredkovaného rozkazu môžeme vytvoriť objektívnu nevyhnutnosť: Volal mi šéf. Musíš ísť k nemu. – Мне звонил шеф. Ты должен идти к нему.

Na najbližšiu kontrolu mám ísť v marci. (Lekár: „V marci prídete na kontrolu.“) – На ближайший осмотр мне следует идти в марте. (Врач: «В марте придете на осмотр.»

Volali mi z veliteľstva a musím ihneď odcestovať. – Мне звонили из участка и я должен прямо сейчас уехать.

Použitie slovesa mať alebo musieť závisí od naliehavosti. – Использование глагола mať или musieť зависимо от срочности.

Sloveso musieť vyjadruje väčšiu naliehavosť. – Глагол musieť выражает большую срочность.

Ale: Ráno sa cítil zle. Musel ísť k lekárovi. – Утром чувствовал себя плохо. Должен был идти к врачу.

Prinútili ho k tomu okolnosti. – Обстоятельства заказали его к этому.

 1. Pravdepodobnosť a predpoklad sa môžu vyjadrovať oboma slovesami:

Mal by byť doma. – Pravdepodobne je doma. – Ему следовало бы быть дома. – Вероятно он дома.

to byť hotové. – Predpokladám, že je to hotové. – Это должно быть готово. – Предполагаю, что это готово.

Mal byť doma. – Dalo sa usudzovať, že je doma. – Ему следовало быть дома. – Можно было предположить, что он дома.

Musí byť doma. – Iste je doma. – Он должен быть дома. – Он точно дома.

Musel byť doma. – Iste bol doma. – Он должен был быть дома. Он точно был дома.

 1. Sloveso musieť vyjadruje podmienku, ktorú treba splniť, aby sa niečo mohlo stať:

Je ťažké ho chytiť. – Схватить его тяжело.

Musí byť doma, aby sa ho polícii podarilo chytiť. – Должен быть дома, чтобы у полиции его получилось поймать.

Musel by byť doma, aby sa ho polícii podarilo chytiť. – Должен был бы быть дома, чтобы у полиции получилось его поймать.

Musel byť doma, aby sa ho polícii podarilo chytiť. – Должен был быть дома, чтобы у полиции его получилось поймать.

 1. Sloveso mať vyjadruje cudziu mienku ako konštrukcia s časticou vraj:

To byť nový vedúci. – To je vraj nový vedúci. – Это должен быть новый ведущий. – Это якобы новый ведущий.

Vlamači mali ukradnúť až 10 000 eur. – Vlamači vraj ukradli až 10 000 eur. – Грабители должны были украсть аж 10000 евро. – Грабители якобы украли аж 10000 евро.

 1. Blízkosť uskutočnenia deja sa vyjadruje slovesom mať v rozličných formách:

prísť o chvíľu. – Должен прейти через момент.

Bolo sedem hodín a každú chvíľu mal doraziť. – Было 7 часов и в любой момент мог прейти.

 1. Podmienková veta sa môže vyjadriť aj konštrukciou so slovesom mať. Pravdepodobný je prítomný čas:

Máš prísť neskoro, radšej nechoď. – Ты должен прейти поздно, лучше не иди.

Ak by si prišiel neskoro, radšej nechoď. –  Если бы ты пришёл поздно, лучше не иди.

 1. Intenzitu vyjadruje konštrukcia so slovesom mať a opytovacím zámenom. Používa sa v rôznych časoch:

Má/Mal čo robiť, aby to stihol. – Ему следует/следовало сделать много, чтобы это успеть.

Teraz práve nemá čo robiť. – Прямо сейчас ему нечего делать.

V tom období nemal čo robiť. – В то время ему нечего было делать.

 1. Slovesom mať môžeme vyjadrovať aj vôľu. Používa sa v rozličných časoch:

Máš k tomu čo povedať? –  0 – Chceš k tomu niečo povedať? – Хочешь об этом что-нибудь сказать?

Je niečo, čo by si k tomu chcel/vedel povedať? –

Nemal k tomu čo dodať. – 0 – Nechcel k tomu nič dodať. – Не хотел к этому ничего добавить.

Nebolo nič, čo by k tomu chcel/vedel dodať. – Ничего бы не хотел к этому добавить.

 1. Plánovaná udalosť sa vyjadruje slovesom mať. Používa sa v rozličných časoch:

To je vlak, ktorým mám odcestovať. – Это поезд, на котором я должен уехать.

Zmeškal vlak, ktorým mal odcestovať. – Он опоздал на поезд, на котором он должен был уехать.

 1. Predurčenie sa vyjadruje slovesami mať a musieť:

Kto byť obesený, ten sa neutopí. – Кто должен быть повешен, тот не утопится.

Asi sa to tak malo stať. – Наверное это так должно было случиться.

Robíme len to, čo robiť musíme. – Делаем только то, что должны делать.

Všetko bude, ako musí/byť. – Все будет так, как должно быть.

Sloveso mať sa používa aj na vyjadrenie, že dej pre nás dopadne vhodne: Teraz to vyzerá zle, ale neboj sa, nakoniec všetko bude tak, ako byť. – Сейчас это выглядит плохо, но не бойся, в конечном счёте все будет так, как должно быть.

 1. V (písomných) pokynoch, predpisoch, nariadeniach atď. sa používajú tieto konštrukcie (najsilnejšia je prvá):

Po faule v šestnástke rozhodca nariadi pokutový kop. – После фола в штрафной зоне, судья назначит штрафной удар.

Po faule v šestnástke musí rozhodca nariadiť pokutový kop. – После фола в штрафной зоне, судья должен назначить штрафной удар.

Po faule v šestnástke rozhodca nariadiť pokutový kop. – После фола в штрафной зоне, судье следует назначить штрафной удар.

Po faule v šestnástke by mal rozhodca nariadiť pokutový kop. – Послу фола в штрафной зоне, судье бы следовало назначить штрафной удар.

 1. Ruska konštrukcia typu Можешь об этом не говорить sa prekladá takto: Nemusíš o tom hovoriť. Tvar Môžeš o tom nehovoriť je nesprávny.

Autori: Peter Hukel, Olena Trufanova

Preklad: Stepan Kaľukanov

Zdroje: Slovenské slovníky SAV,  internet

Использование предлогов в словацком языке

Предлоги в словацком языке в некоторой степени совпадают с русскими, но есть важные отличия, которые нужно знать и помнить. В этой статье для наглядности приводим множество примеров предложений с предлогами, переведенные на русский язык. Это позволит понять разницу в использовании некоторых предлогов и легко ее запомнить.

Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Zvieracie prídavné mená – Животные имена прилагательных

Животные имена прилагательных в словацком языке выделяются в отдельный тип и имеют свои особенности. Они всегда имеют окончания -í, -ia, -ie и всегда являются производными от названия животного (рыбы, птицы и т.д.). Склоняются согласно образцу cudzí.

Не забываем, что речь идет о мягком виде склонения, то есть смягчение сохраняется во всех падежах, даже перед о в предложном падеже мужского рода и в творительном женского, например: o (kom? čom?) haďom jede, kohúťom speve, vraňom hniezde, včeľom mede, orľom zraku, krokodíľom vajci, osľom chvoste; s (kým čím) haďou kožou, kohúťou hlavou, vraňou nohou, včeľou kráľovnou, orľou rýchlosťou, krokodíľou silou, osľou srsťou. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Sloveso rozumieť

 1. Spája sa s datívom a akuzatívom: rozumieť komu, čomu/koho, čo. Datív vyjadruje nižší stupeň chápania/nechápania a akuzatív vyšší. Takže keď chceme vyjadriť, že zmysel niečoho nechápeme napr. preto, lebo to jasne nepočujeme, je vhodnejšie použiť akuzatív: V tom hluku som nerozumel ani slovo. Rovnako je vhodnejší akuzatív, keď hovoríme o chápaní cudzej reči: Rozprávali sa rečou, ktorú nerozumel, a nebola to angličtina ani španielčina.

  Poznámka: Aj v týchto významoch sa môže používať datív: V tom hluku som nerozumel ani slovu.Nerozumiem reči tvojho kmeňa.

 2. Ale ak chceme vyjadriť chápanie zmyslu niečoho, je vhodnejší datív: Nerozumiem tej vete. Nerozumiem tomu, čo hovoríš. – Otázky boli položené tak, aby im maturanti nerozumeli. Ak chceme zdôrazniť (ne)chápanie zmyslu, aj tu je vhodnejší akuzatív: Nerozumiem z toho nič.

 3. Podobne sa používajú aj zámená komu/koho: Nerozumiem ťa. (Stojíš príliš ďaleko, hovoríš nezreteľne, hovoríš cudzou rečou a pod.)

  Poznámka: Aj tu sa môže používať datív: Nemému dieťaťu ani mať nerozumie.

 4. Ak hovoríme o chápaní zmyslu slov, je vhodnejší datív: Možno mi teraz celkom nerozumieš. – Ale áno, pokračuj, rozumiem ti celkom presne.

 5. Vyskytuje sa aj kombinácia datívu a akuzatívu: Nerozumel mu ani slovo.

 6. Pochopenie pre niečo sa vyjadruje datívom: Jano rozumie žartu.

 7. Pochopenie pre niekoho sa vyjadruje datívom alebo akuzatívom: Žena mu nerozumela, preto sa rozviedli. Žena ho nijako nemôže rozumieť. Nerozumiem svojho manžela.

 8. Odbornosť v niečom sa vyjadruje týmito konštrukciami: Rozumie autám. / Rozumie sa autám. Prípustná je aj väzba Rozumie sa do áut., ktorá nie je celkom správna a pochádza zo zvratu vidieť do niečoho.

 9. Sloveso chápať sa pod vplyvom slovesa rozumieť začalo používať s datívom: „Ja tomu nechápem. Správny je jedine akuzatív chápať koho, čo: Ja to nechápem.

Zdroje: Slovník slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka

Творительный падеж образца hrdina

Inštrumentál množného čísla vzoru hrdina

 • inštrumentál množného čísla vzoru hrdina má príponu ‐ami, napr.: hrdina – hrdinami, predseda – predsedami.
 • výnimkou sú cudzie slová zakončené na ‐ta s predchádzajúcou samohláskou. Tieto slová majú príponu ‑mi, napr.: bandita – banditmi, husita – husitmi, proféta –profétmi, poeta – poetmi, glagolita – glagolitmi, táborita – táboritmi.
 • domáce slová tohto typu majú príponu ‐ami, napr.: tata – tatami.
 • slová zakončené na ‐ta s predchádzajúcou spoluhláskou majú pravidelnú príponu ‑ami, napr.: komunista – komunistami, kapitalista – kapitalistami, mešťanosta – mešťanostami.
 • slová vzoru hrdina s iným zakončením majú príponu ‐ami, napr.: hrdina – hrdinami, predseda – predsedami, nie: „hrdinmi, predsedmi.

Zdroje: Morfológia slovenského jazyka 1966, Poradňa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra

Краткий обзор склонения существительных в словацком языке

Stručný prehľad skloňovania podstatných mien

Mužský rod

Vzor chlap

Podľa vzoru chlap sa skloňujú podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku, ktoré označujú osoby, napr.: muž, dráb, manžel.

do chlapa
k chlapovi
na chlapa
o chlapovi
s chlapom Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Склонение типа прилагательных pekný

Podľa tvrdého vzoru pekný sa skloňuje najväčšia skupina slovenských prídavných mien. Sú to prídavné mená zakončené v nominatíve jednotného čísla mužského rodu na príponu ‑ý/y, pred ktorou teda musí stáť tvrdá alebo obojaká spoluhláska (g, h, ch, k, d, t, n, l; b, f, m, p, r, s, v, z):

 • domáce prídavné mená, napr.: dlhý, plachý, veľký, tvrdý, istý, hlasný, zlý; slabý, strmý, tupý, ostrý, bosý, dravý, drzý;

 • prídavné mená cudzieho pôvodu, napr.: bordový, efektívny, fajný, inštinktívny, komický, matný, sentimentálny, vulgárny.

Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Притяжательные прилагательные в словацком языке (Privlastňovacie prídavné mená)

 

Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien (všeobecných podstatných mien a vlastných podstatných mien) osôb v mužskom a ženskom rode a len od ich jednotného čísla, tak ako v ruštine. Притяжательные прилагательные образуются от имен существительных (общих и личных) лиц мужского и женского рода и только от их единственного числа так, как в русском языке: Отцов дом, братов велосипед. Особенность в том, что в русском языке употребление притяжательных прилагательных очень ограничено, в то время как в словацком очень распространенное и нужно привыкнуть к использованию правильной формы. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Подробный разбор склонения существительных по образцу ŽENA

На введение:

Šumové spoluhlásky (шумные согласные): b – p, d – t, ď – ť, g – k, dz – c, dž – č, z – s, ž – š, v – f, (znelé) ch – (neznelé) ch.

Zvučné spoluhlásky (сонорные согласные): h, m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j.

Существительные образцов žena и ulica составляют главную группу женских имен существительных. Основная таблица склонения по образцу žena: Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Родительный падеж образцов склонения DUB и STROJ

Много ошибок возникает при склонении существительных мужского рода по образцу Dub и Stroj. Как известно из общей таблицы склонений, самым распространенным окончанием в родительном падеже ед. числа является , но не так уж и редко встречается и окончание -u. В каких случаях, узнаем дальше. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Образование женских профессий, званий и титулов в словацком языке

В отprofesieличие от русского, в словацком языке все профессии, звания и титулы, если они применяются к женщинам, должны иметь «женское» окончание.

Как правильно образовать женскую версию названия согласно мужской? Рассмотрим эти варианты.

1. Если мужской вариант профессии, титула, звания и т. д. оканчивается на ‐ER, ‐AR, ‐AČ, ‐IR, ‐EĽ, ‐EL, ‐OR, ‐OM, ‐AN, ‐TA или на две согласные подряд, то в женском варианте просто дописываем к слову в мужском роде окончание ‐KA: Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Типы спряжения глаголов в словацком языке

В таблице далее приведены спряжения всех типов глаголов в словацком языке, а также образованные от них формы прошедшего времени, страдательного залога, прилагательных и существительных. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Как произносится время в словацком языке

hodinyСуществуют два основных вида формулировки: разговорная (на улице, дома, на работе..) и официальная (в новостях, на вокзале..). Рассмотрим конкретный пример, от 13:00 до 14:00 каждые пять минут. Первая формулировка неофициальная, вторая (после слеша), официальная.
Итак, koľko je hodín? (который час?) Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Нецелые числительные и дроби в словацком языке

zlomkyО целых (количественных и порядковых) числительных мы уже говорили в этой статье. Сейчас разберем как же на словацком произнести десятичные, сотые, тысячные части числа или дроби. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Числительные в словацком языке

cislovkyКоличественные и порядковые числительные довольно созвучны с русскими, отличаются только 40 – štyridsať и 90 – deväťdesiat. Изучите таблицу с письменной формой количественных и порядковых числительных от 0 до 29 и примеры их использования в предложениях.

Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Общая таблица склонений существительных среднего рода

В таблице приведены 4 типа склонения существительных среднего рода: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. А также склонение прилагательных твердого и мягкого типа для сущ. среднего рода pekné и cudzie. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Общая таблица склонений существительных мужского рода

Мужской род в словацком языке делится на одушевленный (životný) и неодушевленный (neživotný). Одушевленный в свою очередь различается на личный (osobný ‐ все, что качается человека) и неличный (всё, что касается представителей животного мира: звери, птицы, рыбы, насекомые..). К образцам одушевленного вида относятся chlap и hrdina. К образцам неодушевленного: dub и stroj. Неличные существительные в единственном числе склоняются по типу chlap или hrdina, а во множественном по типу dub или stroj. Например, Dať slonovi vodu, но V Afrike žijú slony. Продолжить чтение / Pokračovanie článku

Как правильно выкать

Выкание в словацком языке используется в том же контексте, как и в русском языке: для вежливого обращения к человеку, к которому хотим проявить уважение, „выкают“ между собой взрослые незнакомые люди, младший старшему, подчиненный начальнику, в официальных ситуациях и т.д. То же самое относится и к письменной форме. В словацком языке форма обращения на Вы образуется следующим образом. Продолжить чтение / Pokračovanie článku