Privlastňovacie prídavné mená – rozšírená verzia.

Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od osobných vlastných a všeobecných podstatných mien mužského a ženského rodu a len od ich jednotného čísla, tak ako v ruštine, napr.: Ján – Jánov, Mrkvička – Mrkvičkov, chlapec – chlapcov; Soňa – Sonin, žena – ženin.

V obmedzenej miere sa tvoria aj od zvieracích vlastných a všeobecných podstatných mien mužského a ženského rodu, napr.: Dunčo – Dunčov, pes – psov; Rysuľa Rysulin, krava – kravin.

Netvoria sa od podstatných mien:

 • neživotného rodu: stolova zásuvka,
 • ženského rodu, ktoré označujú neživé bytosti: bankin úrok,
 • stredného rodu: dievčatin prsteň.

Tvorenie podľa vzorov:

 • chlap, napr.: Bernolákov, Štúrov, Kováčov, Ivanovov; chlapov, otcov, dedov, kováčov; Dunčov, Pejkov, Zahrajov; koňov, kocúrov, baranov;
 • hrdina, napr.: Kozov, Jahodov; mešťanostov, predsedov;
 • kuli, napr.: Harryho.

Privlastňovacie prídavné mená vytvorené zo vzoru kuli majú rovnaký tvar vo všetkých pádoch: Harryho čin – do Harryho knihy – k Harryho slovám…

 • žena, napr.: Elenin, Zuzkin; učiteľkin, doktorkin; Rohačkin, mačkin;
 • ulica, napr.: Rysulin, ovcin;
 • dlaň/kosť, napr.: neterin;
 • idea, napr.: Lea – Lein;
 • gazdiná, napr.: kráľovnin.

Zvieracie privlastňovacie prídavné mená sa dnes vyskytujú zriedkavo, majú negatívny podtón a neodporúčajú sa.

Od nesklonných ženských mien zakončených na ‑y/‑ie sa tvoria takto: Kelly – Kellyin, Maggie – Maggiin.

Spodstatnené prídavné mená majú genitívovú formu, napr.: dcéra domáceho, brat chyžnej.

Vlastné podstatné mená, ktoré majú formu prídavných mien, môžu vytvárať privlastňovacie prídavné mená, ale majú len jeden tvar, napr.: Jesenský – Jesenského diela – do Jesenského diel – k Jesenského dielam…, Javorovej kniha – do Javorovej knihy – na Javorovej knihu…

Mužské priezviská na -ov a -in sa skloňujú podľa vzoru chlap, napr.: Ľudo Ondrejov – od Ľuda Ondrejova – k Ľudovi Ondrejovovi…, Puškin – do Puškina – k Puškinovi – na Puškina – o Puškinovi – s Puškinom.

Zemepisné názvy mužského rodu sa skloňujú podľa vzoru dub, napr.: Leopoldov – z Leopoldova – k Leopoldovu – o Leopoldove – s Leopoldovom.

Zemepisné mená stredného rodu zakončené na -ovo sa skloňujú podľa vzoru mesto, napr.: Švermovo – zo Švermova – k Švermovu – o Švermove – s Švermovom.

V súčasnej slovenčine sa privlastňovacie prídavné mená tvoria len od jednoslovných mien, napr.: chlapcov otec, Jánova mama.

V staršej slovenčine sa tvorili aj od viacslovných mien, napr.: malého chlapcov otec, Jánova Mrkvičkova mama. V súčasnej slovenčine sa namiesto nich používajú genitívové konštrukcie: otec malého chlapca, mama Jána Mrkvičku.

Privlastňovacie prídavné mená sa v slovenčine vyskytujú oveľa častejšie než v ruštine. Nehovorte teda отец мальчика – otec chlapca, платье женщины – šaty ženy, пирожки бабушки – pirôžky babky, карандаш ученика – pero žiaka, объяснение учителя – vysvetlenie učiteľa, ale používajte tvary chlapcov otec, ženine šaty, babkine pirôžky, žiakovo pero, učiteľovo vysvetlenie.

Používanie privlastňovacieho prídavného mena, resp. genitívovej konštrukcie ovplyvňujú aj iné faktory, napr. postavenie vo vete: Práve čítam knihu spisovateľky, ktorá zatiaľ napísala 11 kníh a zarobila na nich viac než miliardu dolárov. – Už si prečítal tú spisovateľkinu knihu, ktorá bola najúspešnejšia?

Privlastňovacie konštrukcie do určitej miery naznačujú aj to, či osoba koná alebo je objektom konania:

 • Konštrukcia s privlastňovacím prídavným menom chlapcov únos naznačuje, že chlapec niekoho uniesol, alebo že bol unesený.
 • Genitívová konštrukcia únos chlapca naznačuje, že chlapec bol unesený, ale nie je vylúčený ani význam, že chlapec niekoho uniesol.

V poslednom období sú privlastňovacie prídavné mená vytláčané genitívovými formami. Je to nesprávny trend a privlastňovacie prídavné mená treba používať.

 

Vzor otcov osobný rod

 

Jednotné číslo:

otcov syn

do otcovho syna

k otcovmu synovi

na otcovho syna

o otcovom synovi

s otcovým synom

 

Množné číslo:

otcovi synovia

do otcových synov

k otcovým synom

na otcových synov

o otcových synoch

s otcovými synmi

 

Vzor otcov životný rod

 

Jednotné číslo:

otcov medveď

do otcovho medveďa

k otcovmu medveďovi

na otcovho medveďa

o otcovom medveďovi

s otcovým medveďom

 

Množné číslo:

otcove medvede

do otcových medveďov

k otcovým medveďom

na otcove medvede

o otcových medveďoch

s otcovými medveďmi

 

Vzor otcov neživotný rod

 

Jednotné číslo:

otcov stôl

do otcovho stola

k otcovmu stolu

na otcov stôl

o otcovom stole

s otcovým stolom

 

Množné číslo:

otcove stoly

do otcových stolov

k otcovým stolom

na otcove stoly

o otcových stoloch

s otcovými stolmi

 

Vzor otcov ženský rod

 

Jednotné číslo:

otcova žena (Pri písaní adries sa často chybne píše ‑ová: ktorá ulica? – Bottova ulica, nesprávne „Bottová ulica“. Chyba pochádza z prípony ženských priezvisk v slovenčine -ová: pani Bottová.)

do otcovej ženy

k otcovej žene

na otcovu ženu

o otcovej žene

s otcovou ženou

 

Množné číslo:

otcove ženy

do otcových žien

k otcovým ženám

na otcove ženy

o otcových ženách

s otcovými ženami

 

Vzor otcov stredný rod

 

Jednotné číslo:

otcovo auto (nie „otcove auto“)

do otcovho auta

k otcovmu autu

na otcovo auto

o otcovom aute

s otcovým autom

 

Množné číslo:

otcove autá

do otcových áut

k otcovým autám

na otcove autá

o otcových autách

s otcovými autami

 

 

 

Vzor matkin osobný rod

 

Jednotné číslo:

matkin syn

do matkinho syna

k matkinmu synovi

na matkinho syna

o matkinom synovi

s matkiným synom

 

Množné číslo:

matkini [-ny] synovia

do matkiných synov

k matkiným synom

na matkiných synov

o matkiných synoch

s matkinými synmi

 

Vzor matkin životný rod

 

Jednotné číslo:

matkin medveď

do matkinho medveďa

k matkinmu medveďovi

na matkinho medveďa

o matkinom medveďovi

s matkiným medveďom

 

Množné číslo:

matkine medvede

do matkiných medveďov

k matkiným medveďom

na matkine medvede

o matkiných medveďoch

s matkinými medveďmi

 

Vzor matkin neživotný rod

 

Jednotné číslo:

matkin stôl

do matkinho stola

k matkinmu stolu

na matkin stôl

o matkinom stole

s matkiným stolom

 

Množné číslo:

matkine stoly

do matkiných stolov

k matkiným stolom

na matkine stoly

o matkiných stoloch

s matkinými stolmi

 

Vzor matkin ženský rod

 

Jednotné číslo:

matkina dcéra

do matkinej dcéry

k matkinej dcére

na matkinu dcéru

o matkinej dcére

s matkinou dcérou

 

Množné číslo:

matkine dcéry

do matkiných dcér

k matkiným dcéram

na matkine dcéry

o matkiných dcérach

s matkinými dcérami

 

Vzor matkin stredný rod

 

Jednotné číslo:

matkino auto (nie „matkine auto“)

do matkinho auta

k matkinmu autu

na matkino auto

o matkinom aute

s matkiným autom

 

Množné číslo:

matkine autá

do matkiných áut

k matkiným autám

na matkine autá

o matkiných autách

s matkinými autami

Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: