Skloňovanie vzor dub

N

dub

dub‑y*

G

dub‑a

Pozri samostatný článok o príponách genitívu ‑a/‑u.

dub‑ov

D

dub‑u

dub‑om

A

dub

dub‑y

L

o dub‑e*

Lokál jednotného čísla a nominatív množného čísla slov zakončených na ‑r a ‑l sa rozoberajú v samostatnom článku.

o dub‑och

I

dub‑om

dub‑mi

Pozri samostatný článok o inštrumentáli množného čísla vzorov chlap, dub, stroj.

Podľa vzoru dub sa skloňujú

 • neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na tvrdé a obojaké spoluhlásky (d, t, n, l, k, g, h, ch; p, b, m, f, v, s, z, r), napr.: sud, prst, zvon, uzol, potok, krk, glg, breh, mech, snop, kozub, strom, húf, kov, nos, voz, dvor,
 • zodpovedajúce pomnožné podstatné mená, napr.: anály, dostihy, fašiangy, Kúty, preteky, zálety, zápisky, zásnuby,
 • latinské a grécke podstatné mená zakončené na ‑us, ‑os, ‑es, napr.: hádes – hádesu/hádu, kapitalizmus – kapitalizmu, kozmos – kozmu, nimbus – nimbu, nónius – nónia, rádius – rádiusa/rádia, Sírius – Síriusa/Síria, rytmus – rytmu, úzus – úzu. Tieto prípony sa neodsúvajú
  • pri rozšírených podstatných menách, napr.: bambus – bambusu/bambusa, cirkus — cirkusu, hubertus – hubertusa/hubertusu, Lesbos – Lesbosu, Rodos – Rodosu, trolejbus – trolejbusu/trolejbusa, turnus – turnusu,
  • pri niektorých odborných termínoch, napr.: epos – eposu, fókus – fókusu, kolos – kolosa, papyrus – papyrusu, pátos – pátosu, týfus – týfusu, vírus — vírusu,
  • v litovských, lotyšských a iných podobných menách na -is, -ys, -us, napr.: Soldus – v Solduse, Vilnius – vo Vilniuse, Žarkamys – v Žarkamyse.

Skloňovanie zvieracích podstatných mien mužského rodu pozri vo vzore chlap.

Pohyblivá samohláska je v slovách na

 • ‑íček, napr.: gombíček – gombíčka,
 • ‑ok, napr.: dnešok – dneška,

a v niektorých ďalších slovách, napr.: priemysel – priemyslu, kotol – kotla, cukor – cukru, vietor – vetra, víchor – víchra, bušel – bušla, chrbát – chrbta, počet – počtu, ocot – octu, príjem – príjmu.

N

bahor

bahry

G

bahra

bahrov

D

bahru

bahrom

A

bahor

bahry

L

o bahre

o bahroch

I

bahrom

bahrami

Pri skloňovaní sa skracuje dĺžka v slovách mráz – mrazu, vietor – vetra, kôl – kola, stôl – stola, vôl – vola, chlieb – chleba.

N

mráz, stôl

mrazy, stoly

G

mrazu, stola

mrazov, stolov

D

mrazu, stolu

mrazom, stolom

A

mráz, stôl

mrazy, stoly

L

o mraze, stole

o mrazoch, stoloch

I

mrazom, stolom

mrazmi, stolmi

Neživotné podstatné mená, ktoré vznikli zo životných podstatných mien

Ťažkosti môžu spôsobovať datív, akuzatív a lokál jednotného čísla a nominatív a akuzatív množného čísla. Tieto formy sú v príkladoch zvýraznené a ukazujú, ako treba skloňovať v jednotlivých kategóriách.

1. Názvy umeleckých a vedeckých diel majú vždy životné skloňovanie vo všetkých pádoch; napr.:

N

Detvan (báseň)

 

G

Detvana

 

D

Detvanovi

 

A

Detvana

 

L

v Detvanovi

 

I

Detvanom

 

2. názvy dopravných prostriedkov (lodí, vlakov) majú tiež životné skloňovanie, napr.:

N

Pútnik (loď)

 

G

Pútnika

 

D

Pútnikovi

 

A

Pútnika

 

L

na Pútnikovi

 

I

Pútnikom

 

3. názvy časopisov podľa osôb:

N

Stavbár (časopis)

 

G

Stavbára

 

D

Stavbárovi/Stavbáru

 

A

Stavbára

 

L

v Stavbárovi/Stavbári

 

I

Stavbárom

 

4. názvy časopisov podľa zvierat:

N

Dikobraz (český humoristický časopis)

 

G

Dikobraza

 

D

Dikobrazu

 

A

Dikobraza

 

L

v Dikobraze

 

I

Dikobrazom

 

5. názvy hotelov, reštaurácií, hostincov podľa obyvateľských mien:

N

Tatran (hotel)

 

G

Tatrana

 

D

Tatranu

 

A

Tatran

 

L

v Tatrane

 

I

Tatranom

 

6. názvy hotelov, reštaurácií, hostincov podľa osôb alebo zvierat:

N

Jánošík (hotel)

 

G

Jánošíka

 

D

Jánošíku/Jánošíkovi

 

A

Jánošík/Jánošíka

 

L

v Jánošíku/Jánošíkovi

 

I

Jánošíkom

 

 

N

Kamzík (hotel)

 

G

Kamzíka

 

D

Kamzíku/Kamzíkovi

 

A

Kamzík/Kamzíka

 

L

v Kamzíku/Kamzíkovi

 

I

Kamzíkom

 

7. názvy planét:

N

Mars (planéta)

 

G

Marsu/Marsa

 

D

Marsu

 

A

Mars

 

L

na Marse

 

I

Marsom

 

N

Mars (rímsky boh vojny)

 

G

Marsa

 

D

Marsovi

 

A

Marsa

 

L

o Marsovi

 

I

Marsom

 

8. názvy ostatných nebeských telies:

N

Herkules (súhvezdie)

 

G

Herkulesa

 

D

Herkulesovi

 

A

Herkulesa

 

L

na Herkulesovi

 

I

Herkulesom

 

9. názvy súťaží, akcií a cien podľa osôb alebo zvierat:

N

Zlatý slávik (hudobná anketa)

 

G

Zlatého slávika

 

D

Zlatému slávikovi/sláviku

 

A

Zlatého slávika

 

L

o Zlatom slávikovi/sláviku

 

I

Zlatým slávikom

 

10. mená vrchov podľa osôb:

N

Mlynár (vrch vo Vysokých Tatrách)

 

G

Mlynára

 

D

Mlynárovi

 

A

Mlynára

 

L

na Mlynárovi

 

I

Mlynárom

 

ale:

N

Mních (vrch v Čechách)

 

G

Mnícha

 

D

Mníchu

 

A

Mnícha

 

L

na Mníchu

 

I

Mníchom

 

11. mená vrchov podľa zvierat:

N

Kamzík (vrch nad Bratislavou)

 

G

Kamzíka

 

D

Kamzíku

 

A

Kamzík

 

L

na Kamzíku

 

I

Kamzíkom

 

12. názvy dní alebo období podľa osôb:

N

Ján (deň oslavy letného slnovratu)

 

G

Jána

 

D

Jánu

 

A

Jána

 

L

po Jáne

 

I

Jánom

 

13. názvy krajín a obcí podľa osôb majú neživotné skloňovanie, napr.: na Dolniaky, vo Washingtone, v Jure,

N

Martin (mesto na severe Slovenska)

 

G

Martina

 

D

Martinu

 

A

Martin

 

L

v Martine

 

I

Martinom

 

14. názvy podnikov, spolkov, kín a (športových) klubov:

N

Slovan, Baník (športové kluby)

 

G

Slovana, Baníka

 

D

Slovanu, Baníku

 

A

Slovan, Baník

 

L

v Slovane, Baníku

 

I

Slovanom

 

15. šachové figúrky sa skloňujú životne:

N

pešiak

pešiaci

G

pešiaka

pešiakov

D

pešiakovi

pešiakom

A

pešiaka

pešiakov

L

o pešiakovi

o pešiakoch

I

pešiakom

s pešiakmi

16. detské hračky podľa osôb sa skloňujú životne v jednotnom aj množnom čísle, napr.:

N

(cínový) vojačik

vojačikovia

G

vojačika

vojačikov

D

vojačikovi

vojačikom

A

vojačika

vojačikov

L

o vojačikovi

o vojačikoch

I

vojačikom

vojačikmi

Ale podstatné meno panák sa skloňuje v jednotnom čísle životne a v množnom neživotne:

N

(gumový) panák

panáky

G

panáka

panákov

D

panákovi

panákom

A

panáka

panáky

L

o panákovi

o panákoch

I

panákom

panákmi

17. karty a hry v karty sa skloňujú životne v jednotnom čísle a neživotne v množnom, napr.:

N

žobrák

žobráky

G

žobráka

žobrákov

D

žobrákovi

žobrákom

A

žobráka

žobráky

L

v žobrákovi

v žobrákoch

I

žobrákom

žobrákmi

Aj ďalšie veci podľa osôb sa skloňujú rovnako, napr.:

N

starček (rastlina)

starčeky

G

starčeka

starčekov

D

starčekovi

starčekom

A

starčeka

starčeky

L

o starčekovi

o starčekoch

I

starčekom

starčekmi

18. názvy hračiek, jedál, kožušín a iných vecí súvisiacich so zvieratami sa skloňujú ako zvieracie podstatné mená (pozri vzor chlap), teda životne v jednotnom čísle a neživotne v množnom, napr.: drak/šarkan (detská hračka), železný vták (predmet zo železa zobrazujúci vtáka; lietadlo), pečený bažant (jedlo), koníček (hobby), kohútik (účes), streliť capa (povedať hlúposť), asfaltový holub (terč), (vypchatý) medveď, medveď (kožušina),

19. názvy počítačových programov podľa osôb sa skloňujú neživotne alebo životne:

N

(počítačový) asistent

asistenty/asistenti

G

asistenta

asistentov

D

asistentu/asistentovi

asistentom

A

asistent/asistenta

asistenty/asistentov

L

o asistente/asistentovi

o asistentoch

I

asistentom

asistentmi

Lokál jednotného čísla

má koncovku ‑u

 • v slovách zakončených na ‑k, ‑g, ‑h, ‑ch, napr.: vlak – vo vlaku, glg – o glgu, prah – o prahu, mech – v mechu,
 • v cudzích slovách zakončených na ‑ius, ‑eus, ak sa ‑us odsúva, napr.: rádius – o rádiu, Pireus – v Pireu. Ak sa neodsúva, lokál je pravidelný, napr.: rádius – o rádiuse.

Koncovky ‑i po ‑r, ‑l sa rozoberajú v samostatnom článku.

Genitív množného čísla

Vlastné pomnožné podstatné mená majú väčšinou nulovú pádovú príponu a posledná kmeňová slabika sa zdlžuje.

N

 

Sučany

G

 

Sučian‑0

D

 

Sučanom

A

 

Sučany

L

 

Sučanoch

I

 

Sučanmi

Sem patria hlavne slová zakončené na

 • ‑any. Kmeňová samohláska ‑a sa v genitíve zdlžuje na ‑ia, napr.: Slovany – Slovian. V slovách zakončených na ‑kany, ‑jany sa a zdlžuje na ‑á, napr.: Trakany – Trakán, Vojany – Voján,
 • ‑áky, napr.: Nováky – Novák, ‑iaky, napr.: Diviaky – Diviak, ‑íky, napr.: Topoľníky – Topoľník. Tu sa kmeňová samohláska nemení, lebo je už dlhá,
 • ‑achy, napr.: Krompachy – Krompách. Kmeňová samohláska a sa mení na á, na ia by sa menila len po mäkkej spoluhláske, ale taký názov tu neexistuje,

a niektoré ďalšie slová, napr.: Brezolupy – Brezolúp, Bruty – Brút, obec Čechy – G. Čiech, D. Čechom, L. v Čechoch, krajina Čechy – G. Čiech, D. Čechám, L. v Čechách, Gbely – Gbiel, Rakoľuby – Rakoľúb, Prusy – Prús, Rakúsy – Rakús, Spišské Vlachy – Spišských Vlách, Žabokreky – Žabokriek. Zdlžuje sa takto: a – á, e – ie, u – ú. Po predchádzajúcej mäkkej spoluhláske sa a predlžuje na ia: Veľaty – Veliat.

Miestne názvy majú príponu ‑ov, ak sa pociťuje súvislosť s východiskovými všeobecnými podstatnými menami, napr.: Brehy – Brehov, Čakany – Čakanov, Dvory – Dvorov, Kúty – Kútov, Lazy – Lazov, Mlynčeky – Mlynčekov, Prievaly – Prievalov, Sady – Sadov, Zbehy – Zbehov.

Dlhá samohláska sa nezdlžuje, ak je dlhá (Nováky – Novák) a ak je predchádzajúca slabika dlhá (Piešťany – Piešťan).

Zo všeobecných podstatných mien má slovo čas dvojtvar v genitíve: čias/časov.

N

čas – время

časy

G

času

čias/časov

D

času

časom

A

čas

časy

L

o čase

o časoch

I

časom

časmi

Tvar čias sa používa vo význame „doba“, napr.: za mladých čias; za dávnych čias = za dávnej doby, z čias romantizmu = z doby romantizmu. V ostatných významoch sa používa tvar časov, napr.: sústava slovesných časov, 35 percent stratových časov, zníženie rekordných časov, prehľad najlepších časov, medzičasov, nadčasov.

Skloňovanie slova raz:

N

(jeden) raz

(dva, tri, štyri) razy

G

razu

(päť, šesť, sedem… veľa, mnoho, viac, málo, menej, niekoľko) ráz

D

razu

razom

A

raz

razy

L

o raze

o razoch

I

razom

razmi

Skloňovanie slova sen:

N

sen

sny

G

sna

snov

D

snu

snom

A

sen

sny

L

vo sne

v snoch (napr. v psychológii), vo snách (nezdalo sa mu to ani vo snách = ani to netušil)

I

snom

snami

Starší spisovný jazyk mal v lokáli množného čísla príponu ‑iech, v súčasnosti sa používa len v prísloviach a porekadlách: Hriech v Uhriech, pokuta v Poľskej. — Poslal čerta v dariech. Zaužívané sú tvary pri slove trapy – rozpaky, muky: v trapiech nevedel, čo s rukami; byť, nachodiť sa v trapiech.

Starší jazyk mal v inštrumentáli množného čísla príponu ‑y, dnes sa používa len na archaizovanie. Inak sa zachováva vo výraze mrieť hlady, alebo v prísloviach a porekadlách, napr.: frajer sedmorakej krásy.

Vzor dub je produktívny a patria k nemu početné slová tvorené živými odvodzovacími príponami -ík/-ník, -ák/-iak, -ok, -ot, a mnohé slová cudzieho pôvodu.

Zdroje: Morfológia slovenského jazyka 1966, Slovenské slovníky SAV, Jazyková poradňa.sk, Jazyková poradňa ASAP, internet.

Autor: Peter Hukel

Stiahnuť PDF verziu článku

Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: