Творительный падеж образца hrdina

Inštrumentál množného čísla vzoru hrdina

  • inštrumentál množného čísla vzoru hrdina má príponu ‐ami, napr.: hrdina – hrdinami, predseda – predsedami.
  • výnimkou sú cudzie slová zakončené na ‐ta s predchádzajúcou samohláskou. Tieto slová majú príponu ‑mi, napr.: bandita – banditmi, husita – husitmi, proféta –profétmi, poeta – poetmi, glagolita – glagolitmi, táborita – táboritmi.
  • domáce slová tohto typu majú príponu ‐ami, napr.: tata – tatami.
  • slová zakončené na ‐ta s predchádzajúcou spoluhláskou majú pravidelnú príponu ‑ami, napr.: komunista – komunistami, kapitalista – kapitalistami, mešťanosta – mešťanostami.
  • slová vzoru hrdina s iným zakončením majú príponu ‐ami, napr.: hrdina – hrdinami, predseda – predsedami, nie: „hrdinmi, predsedmi.

Zdroje: Morfológia slovenského jazyka 1966, Poradňa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra

Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: