Упражнение: склонение личных местоимений

Внимание!
Во всех упражнениях, каждое предложение следует рассматривать как самостоятельное, не связанное с предыдущим и последующим! В противном случае, может использоваться иная форма местоимения.

Единственное число, первое лицо — «я»

Впишите местоимение 1-го лица единственного числа («я») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 1. osoby jednotného čísla – ja:

 1. Prišiel so .
 2. Zaoberal sa .
 3. Daj tú knihu.
 4. Daj tú knihu .
 5. daj knihu.
 6. Chcel odo peniaze.
 7. Zľakol sa .
 8. sa bojí.
 9. Vidia .
 10. Spadol na .
 11. nepočujú.
 12. Stoja pri .

Единственное число, второе лицо — «ты»

Впишите местоимение 2-го лица единственного числа («ты») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 2. osoby jednotného čísla – ty:

 1. S už hovorili?
 2. sa nezaoberajú.
 3. Boja sa .
 4. sa neopýtali?
 5. Dostal od knihu?
 6. Vrazil do .
 7. Idem k .
 8. Daroval knihu.
 9. Tú knihu daroval .
 10. verím.
 11. Skočila na mačka.
 12. videli?
 13. Dávaj pozor, aby nepočuli.
 14. Hovoria o .

Единственное число, третье лицо, женский род — «она»

Впишите местоимение 3-го лица единственного числа женского рода («она») в правильной форме:

 1. Zuzka bola unavená, tak sme nechali doma.
 2. som naposledy stretol pred rokom.
 3. uvideli už zďaleka, lebo tá veža bola veľmi vysoká.
 4. Postavil sa za .
 5. V každej situácii stál pri .
 6. Je to bezvýznamná vec, už sa nebudeme mučiť.
 7. S si radšej nezačínaj!
 8. Povedala, čo sa hodilo.
 9. sa nepáči nič.
 10. Objavila sa pred nimi rieka a sa už vyhnúť nemohli.
 11. Prišiel k na návštevu včera.
 12. Nebojte sa , je milá.
 13. sa nemusíte báť, je milá.
 14. sa báli aj skúsení cestovatelia, lebo to bola krutá púšť.

Множественное число, первое лицо — «мы»

Впишите местоимение 1-го лица множественного числа («мы») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 1. osoby množného čísla – my:

 1. Včera k prišli hostia.
 2. Zajtra zavolá Ján.
 3. sa to podarilo.
 4. Neboj sa, neklamú .
 5. radšej nechaj na pokoji.
 6. Tí vojaci bojovali aj za .
 7. Iste budú stáť v problémoch pri .
 8. Nezahrávajte sa s .
 9. Politici sa pokúšajú manipulovať .
 10. Od tie peniaze iste nedostal.
 11. Čo sa týka , súhlasíme s návrhom.
 12. sa to netýka.

Множественное число, второе лицо — «вы»

Впишите местоимение 2-го лица множественного числа («вы») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 2. osoby množného čísla – vy:

 1. Urobili to preto, aby sa zbavili.
 2. Bez by boli stratení.
 3. Bolo to treba?
 4. Stáli práve oproti .
 5. Čakáme už hodinu.
 6. Čakáme na už hodinu.
 7. Hovoril o v dobrom.
 8. Rozhovor s bol veľmi zaujímavý.
 9. sa už nebudú zaoberať, takže ste v bezpečí.

Множественное число, третье лицо — «они»

Впишите местоимения №-го лица множественного числа («они» — «oni»/«ony») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 3. osoby množného čísla – oni, ony:

 1. Bál sa .
 2. sa radšej stránil.
 3. Nedostal od pôžičku.
 4. Zájdi k a opýtaj sa, ako to bolo.
 5. Nestačilo to.
 6. sa náš návrh nepozdával.
 7. O sme nehovorili.
 8. sa nezaoberaj, sú to maličkosti.
 9. Prišiel spolu s .
 10. Politici chcú manipulovať.
 11. Sú to dobré knihy, dostal do daru od rodičov.
 12. si nikde nevidel?
 13. Tí ľudia mali pravdu, tak sme sa za postavili.
 14. Tie stromy sú vysoké, nelez na .
 15. Zlodej sa pozeral na brešúce psy a uvažoval, ako by sa cez dostal k domu.
 16. Miluje svoje dcéry a urobil by pre čokoľvek.
 17. Dievčatá ešte nie sú doma, choď po do škôlky.

Личные местоимения вместо существительных

Замените существительные соответствующими личными местоимениями, например:
Мама придёт домой вечером — Она придёт домой вечером.
Внимание! Если существует два варианта ответа, укажите оба через запятую или через косую черту: / (при этом за каждый правильный вариант ответа начисляется пол-балла)

Nahraďte podstatné meno v podmete osobným zámenom alebo zámenom, ktoré mu zodpovedá, napr.:
Mama príde domov večer. – Ona príde domov večer.
Pozor! Ak existujú dve možnosti, napíšte obe cez čiarku alebo symbol / (v takomto prípade každá možnosť sa hodnotí ako polovica bodu).

 1. Vojak sa vrátil domov živý. – sa vrátil domov živý.
 2. Orol lieta vysoko. – lieta vysoko.
 3. Stôl stojí pri okne. – stojí pri okne.
 4. Sestra pricestuje zajtra. – pricestuje zajtra.
 5. Kačka sa pridala k ostatným zvieratám. – sa pridala k ostatným zvieratám.
 6. Kniha je vraj trochu nudná. – je vraj trochu nudná.
 7. Dieťa sa hrá v izbe. – sa hrá v izbe.
 8. Hokejisti hrali na olympiáde zle. – hrali na olympiáde zle.
 9. Medvede v lese mrmlali. – v lese mrmlali.
 10. Lesy sú už zelené. – sú už zelené.
 11. Dámy poslúchali kráľovnú. – poslúchali kráľovnú.
 12. Husi gágajú na dvore. – gágajú na dvore.
 13. Ulice tíchnu. – tíchnu.
 14. Dievčatá sa rozprávajú na lavičke. – sa rozprávajú na lavičke.
 15. Sôvätá húkajú v lese. – húkajú v lese.
 16. Autá zlostne trúbili na križovatke. – zlostne trúbili na križovatke.

Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: