Lokál jednotného a nominatív a akuzatív množného čísla slov zakončených na -r a -l vzoru dub

Pravidelne podľa vzoru dub sa skloňujú domáce aj cudzie slová na:

 • ‑ar, napr. dar – o dare – dary, bar,
 • ‑ir, napr. nadir – o nadire – nadiry,
 • ‑yr, napr. syr – o syre – syry, zefyr,
 • ‑ýr, napr. pýr – o pýre – pýry, porfýr,
 • ‑or s nepohyblivým o, napr. dvor – o dvore – dvory, motor,
 • ‑ór, napr. lavór – o lavóre – lavóry,
 • ‑ôr, napr. bôr – o bôre – bôry,
 • ‑ur, napr. Jur – o Jure – Jury, purpur,
 • ‑úr, napr. mechúr – o mechúre – mechúry, azúr,
 • ‑al, napr. val – o vale – valy, futbal,
 • ‑il, napr. profil – o profile – profily,
 • ‑íl, napr. Níl – o Níle – Níly, výnimka: apríl – o apríli – apríly,
 • ‑yl, napr. vinyl – o vinyle – vinyly,
 • ‑ýl, napr. štýl – o štýle – štýly,
 • ‑ol s nepohyblivým aj pohyblivým o, napr. kostol – o kostole – kostoly, protokol; kotol – o kotle – kotly;
 • ‑ól, napr. gól – o góle – góly, výnimka: cól – o cóle/cóli – cóly/cóle,
 • ‑ul, napr. titul – o titule – tituly.

Pravidelne sa skloňujú aj domáce slová na:

 • ‑el, napr. povel – povele – povely, výnimka: kel (zelenina) – o keli – kely,
 • ‑iel, napr. diel – o diele – diely.

Nepravidelne sa skloňujú

 • slová na ‑ál, napr. kryštál – o kryštáli – kryštály. Nasledujúce slová majú v nominatíve a akuzatíve množného čísla príponu ‑e: pedál – o pedáli – pedále, sandál – o sandáli – sandále, kanál – o kanáli – kanály/kanále. Pravidelne sa skloňujú tieto slová: bál – o bále – bály, globál, paškál, paušál, šál, škandál;
 • cudzie slová na ‑el s nepohyblivým e, napr. hotel – o hoteli – hotely,
 • slová na ‑ár, napr. adresár – o adresári – adresáre. Pravidelne sa skloňujú slová nesvár – o nesváre – nesváry, nešvár, pár, suchopár, svár;
 • cudzie, ale aj niektoré slovenské slová zakončené na ‑er s nepohyblivým e, napr. címer – o címeri – címery; čemer – o čemeri – čemery, jer. Pravidelne sa skloňujú slová džber – o džbere – džbery, charakter, íver, páper, sever, transfer, večer a zložené slová zakončené na ‑ber, ‑der, ‑mer, ‑ter, ‑ver, napr. zber, úder, časomer, náter, uzáver;
 • slová na ‑ér, napr. likér – o likéri – likéry,
 • slová na ‑iar, napr. stožiar – o stožiari – stožiare,
 • slová na ‑ier, napr. papier – o papieri – papiere,
 • niektoré slová na ‑ír: Alžír – o Alžíri – Alžíry, klavír – o klavíri – klavíry, klystír – o klystíre/klystíri – klystíry, revír – o revíre/revíri – revíry. Ostatné sa skloňujú pravidelne: elixír – o elixíre – elixíry, empír, fixír, gejzír, kašmír, Kašmír, vesmír, zafír, zefír;
 • slová júl – o júli – júly a jún – o júni – júny,
 • cudzie slová na ‑el s pohyblivým e, napr. artikel – o artikli – artikle, bicykel — o bicykli — bicykle, binokel, debakel, fascikel, fenikel, kábel, monokel, motocykel, nikel, šmirgeľ (končí sa na ľ), triangel, vehikel. Domáce slovo (sloní) kel – o kle – kly sa skloňuje pravidelne;
 • cudzie slová na ‑er s pohyblivým e, napr. alabaster – o alabastri – alabastre, amfiteáter, ampérmeter, bager, barometer, bunker, céder, centiliter, cinóber, cviker, cylinder, december, dekameter, didakter, Dneper, Dnester, fiaker, filter, Jáger, káder, kalander, kaliber, kandeláber, kataster, kilometer, kváder, láger, lajster, liter, luster, manéver, meander, meter, november, oker, október, oleander, orchester, parameter, paternoster, púder, pulóver, raster, register, sekvester, semester, september, sveter, šláger, tender, tetraéder, triéder, ulster, voltmeter, žáner. Domáce slovo ker – o kre – kry sa skloňuje pravidelne;
 • tieto slová na ‑or s pohyblivým o: gáfor – o gáfri – gáfre, hámor, kôpor, kufor, Pôtor, šiator. Nasledujúce slová sa skloňujú pravidelne: bahor – o bahre – bahry, cukor, uhor, vietor, víchor, vôdor.
 • aj slová bez pohyblivej samohlásky, ktoré majú pri skloňovaní podobné tvary ako cudzie slová s pohyblivou samohláskou, napr. ansámbel/ansámbl – o ansámbli – ansámble, gúgl – o gúgli – gúgle, timbre – o timbri – timbre.
Zdroje: Morfológia slovenského jazyka 1966, Slovenské slovníky SAV, internet.
Autor: Peter Hukel

PDF версия статьи

Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: