Упражнение: склонение личных местоимений

Внимание!
Во всех упражнениях, каждое предложение следует рассматривать как самостоятельное, не связанное с предыдущим и последующим! В противном случае, может использоваться иная форма местоимения.

Единственное число, первое лицо — «я»

Впишите местоимение 1-го лица единственного числа («я») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 1. osoby jednotného čísla – ja:

 1. Prišiel so .
 2. Zaoberal sa .
 3. Daj tú knihu.
 4. Daj tú knihu .
 5. daj knihu.
 6. Chcel odo peniaze.
 7. Zľakol sa .
 8. sa bojí.
 9. Vidia .
 10. Spadol na .
 11. nepočujú.
 12. Stoja pri .

Единственное число, второе лицо — «ты»

Впишите местоимение 2-го лица единственного числа («ты») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 2. osoby jednotného čísla – ty:

 1. S už hovorili?
 2. sa nezaoberajú.
 3. Boja sa .
 4. sa neopýtali?
 5. Dostal od knihu?
 6. Vrazil do .
 7. Idem k .
 8. Daroval knihu.
 9. Tú knihu daroval .
 10. verím.
 11. Skočila na mačka.
 12. videli?
 13. Dávaj pozor, aby nepočuli.
 14. Hovoria o .

Множественное число, первое лицо — «мы»

Впишите местоимение 1-го лица множественного числа («мы») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 1. osoby množného čísla – my:

 1. Včera k prišli hostia.
 2. Zajtra zavolá Ján.
 3. sa to podarilo.
 4. Neboj sa, neklamú .
 5. radšej nechaj na pokoji.
 6. Tí vojaci bojovali aj za .
 7. Iste budú stáť v problémoch pri .
 8. Nezahrávajte sa s .
 9. Politici sa pokúšajú manipulovať .
 10. Od tie peniaze iste nedostal.
 11. Čo sa týka , súhlasíme s návrhom.
 12. sa to netýka.

Множественное число, второе лицо — «вы»

Впишите местоимение 2-го лица множественного числа («вы») в правильной форме:
Doplňte správne tvary 2. osoby množného čísla – vy:

 1. Urobili to preto, aby sa zbavili.
 2. Bez by boli stratení.
 3. Bolo to treba?
 4. Stáli práve oproti .
 5. Čakáme už hodinu.
 6. Čakáme na už hodinu.
 7. Hovoril o v dobrom.
 8. Rozhovor s bol veľmi zaujímavý.
 9. sa už nebudú zaoberať, takže ste v bezpečí.

Личные местоимения вместо существительных

Замените существительные соответствующими личными местоимениями, например:
Мама придёт домой вечером — Она придёт домой вечером.
Внимание! Если существует два варианта ответа, укажите оба через запятую или через косую черту: / (при этом за каждый правильный вариант ответа начисляется пол-балла)

Nahraďte podstatné meno v podmete osobným zámenom alebo zámenom, ktoré mu zodpovedá, napr.:
Mama príde domov večer. – Ona príde domov večer.
Pozor! Ak existujú dve možnosti, napíšte obe cez čiarku alebo symbol / (v takomto prípade každá možnosť sa hodnotí ako polovica bodu).

 1. Vojak sa vrátil domov živý. – sa vrátil domov živý.
 2. Orol lieta vysoko. – lieta vysoko.
 3. Stôl stojí pri okne. – stojí pri okne.
 4. Sestra pricestuje zajtra. – pricestuje zajtra.
 5. Kačka sa pridala k ostatným zvieratám. – sa pridala k ostatným zvieratám.
 6. Kniha je vraj trochu nudná. – je vraj trochu nudná.
 7. Dieťa sa hrá v izbe. – sa hrá v izbe.
 8. Hokejisti hrali na olympiáde zle. – hrali na olympiáde zle.
 9. Medvede v lese mrmlali. – v lese mrmlali.
 10. Lesy sú už zelené. – sú už zelené.
 11. Dámy poslúchali kráľovnú. – poslúchali kráľovnú.
 12. Husi gágajú na dvore. – gágajú na dvore.
 13. Ulice tíchnu. – tíchnu.
 14. Dievčatá sa rozprávajú na lavičke. – sa rozprávajú na lavičke.
 15. Sôvätá húkajú v lese. – húkajú v lese.
 16. Autá zlostne trúbili na križovatke. – zlostne trúbili na križovatke.